Порталът е разработен по Оперативна програма "Административен капацитет", cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с реализирането на горепосоченият проект, общинска администрация Пловдив внедри и предложи възможността на гражданите да подават заявления online (през интернет) за следните електронни услуги:

 

  1. Издаване на удостоверение за семейно положение;
  2. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
  3. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;
  4. Издаване на удостоверение за родените от майката деца;
  5. Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА);
  6. Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА);
  7. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес;
  8. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес;
  9. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;
  10. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние.

 

За заявяването на горепосочените услуги е необходим Универсален електронен подпис.
 

Освен заявяването на електронните административни услуги online, гражданите и бизнеса имат възможност да подават жалби, сигнали и запитвания, да избират сами начинът за получаване на избраната от тях услуга (за които е приложимо), а именно: на място в общината, чрез куриер или по пощата на посочен от Вас адрес и номер.